Web Hosting

Web Hosting

Svim našim klijentima smo osigurali smještaj web stranica na servere (web hosting). Serveri su u vlasništvu partnerske tvrtke i nalaze se u Hrvatskoj i osigurana je kvalitetna podrška.
Nudimo kompletnu uslugu: registraciju domene, postavljanje stranice na server, dodjeljivanje e-mail adresa…